Cake Decoration / Addurno Cacennau

Cake Decoration / Addurno Cacennau


I’m Carmel Lovell and I teach all the Sugar Craft and Cake Decorating classes around Cardiff and the Vale.
Carmel Lovell ydw i a fi sy’n dysgu’r holl ddosbarthiadau Crefft Siwgr ac Addurno Cacennau yng Nghaerdydd a’r Fro. I do classes for beginners and I do classes for improvers
Rwy’n cynnal dosbarthiadau i ddechreuwyr ac i bobl sydd am wella eu sgiliau My improvers did this class we just did some bellflowers
Yn ystod dosbarth i bobl sydd am wella, gwnaethon ni glychau Llundain we dusted them and did a two-tier cake. This would have had a little posy of
gan eu hysgeintio ac yna gwnaethon ni gacen â dwy haen. Byddai tusw o flodau flowers on the top so they’ll be used for celebration cake, a wedding cake
ar ei phen fel eu bod yn gallu cael eu defnyddio fel cacen ddathlu, cacen briodas Christening cake if you did it all in white, absolutely beautiful.
neu gacen fedydd pe bai i gyd yn wyn, prydferth iawn. This one we decided we wanted to do something different and we did a jewellery box
Yn y dosbarth yma, penderfynon ni wneud rhywbeth gwahanol felly gwnaethon ni focs gemwaith so all the jewellery is made from different kinds of sugar pastes.
felly mae’r holl emwaith wedi’i wneud o wahanol fathau o bast siwgr. We have embosser icing to make this look vintage so it looks a bit like velvet
Mae gennym eisin boglynnog i wneud hwn edrych yn hynach felly mae’n edrych bach fel melfed we use specialist rolling pins, specialist moulds and some stuff we just made up as we went along.
Rydym yn defnyddio piniau rholio arbenigol, mowldiau arbenigol a phethau eraill yn ôl y gofyn. We’ve made rings with cameo brooches, we made bracelets, necklaces.
Rydym wedi gwneud modrwyau gyda thlysau cameo, gwnaethon ni freichledau, mwclis. They had real fun doing this.
Cawson ni lawer o hwyl yn gwneud hyn. You’ll learn how to pipe, how to give get a beautiful finish with sugar paste, how to do modelling.
Byddwch yn dysgu sut i beipio, sut i ddefnyddio phast siwgr, sut i fodelu. We do novelty cakes like teddy bears in a bed, and a Valentine’s cake
Rydym yn gwneud cacennau hwyl ar ffurf bêrs yn y gwely a chacen Gŵyl Sain Folant obviously we do a lovely Christmas cake.
Wrth gwrs, rydym yn gwneud cacen Nadolig hyfryd. So if you fancy your chances watching Bake Off and Professional Bake Off
Felly os hoffech roi cynnig ar y pethau yma ar ôl gwylio Bake Off a Professional Bake Off come and find out how difficult it is and how easy it is to do sugar craft.
dewch i weld pa mor anodd a pha mor hawdd yw crefftau siwgr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *